Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2023 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/06/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2023
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 2/2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 102 ΣΟΧ 2/2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 103 ΣΟΧ 2/2023