Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2021 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/09/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2021
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2021 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ