ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
25/06/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ