ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σχετικά με τα διοικητικά όρια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, σας πληροφορούμε ότι στο παρακάτω link μπορείτε να ενημερωθείτε επίσημα για τα παραπάνω όρια:

 

http://geodata.gov.gr/maps/?package=bf236ff6-0251-4148-a46b-08e10545ea67&resource=1a8dd20f-bb18-4480-92ea-53dbfdc751a4&locale=el