Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2023 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/05/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ΣΟΧ 2/2023
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Παρασκευή 12/05/2023 έως και τη Δευτέρα 22/05/2023.