Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2024 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/06/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2024
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Τρίτη 11/06/2024 έως και την Πέμπτη 20/06/2024.