Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/08/2019
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργων
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Έργων