440 ΜΕΤΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
06/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
440 ΜΕΤΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πεζοδρομίου στη Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου Θήρας συνολικού μήκους 440,00μ.

Σκοπός του έργου είναι η  εξασφάλιση της ασφαλής κυκλοφορίας των πεζών, που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυξημένη λόγω των ξενοδοχείων της περιοχής και της κίνησης προς την παραλία.

Αναλυτικά προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

• Εκσκαφή και προετοιμασία του χώρου όπου θα κατασκευαστεί το νέο πεζοδρόμιο.

• Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων σε βάση από σκυρόδεμα.

• Ξυλότυποι

• Τοποθέτηση οπλισμού

• Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος C16/20

• Επίστρωση με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm τύπου βοτσαλωτό που θα έρχονται σε συμφωνία με την υφή και το χρώμα της σαντορινιάς πέτρας 

• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες τοποθέτησης δημοτικού φωτισμού (επισημαίνεται ότι το πίλαρ θα τοποθετηθεί στη μέση περίπου της διαδρομής του πεζοδρομίου).

• Επίσης θα κατασκευαστούν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών χωρίς αναβαθμό στην απόληξη με κλίση έως 5% και πλάτους 2,05μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 139.945,00 € μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2019.