28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/10/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Οι αντιδράσεις και οι ενέργειες μεμονωμένων ατόμων, δημιούργησαν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης στο Εμπορείο, αμαυρώνοντας τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου και διχάζοντας την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Θήρας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τέτοιες ενέργειες, τις οποίες καταδικάζει, καθώς είναι σε πλήρη διάσταση με το πνεύμα ενότητας του λαού μας που το ιστορικό γεγονός ανέδειξε στο μεγαλείο του.