Συνεδριάσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες συνεδριάσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις συνεδριάσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες συνεδριάσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Φορέας Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Αριθμός Έτος Ημερομηνία Συνεδρίασης Audio/Video Πρόσκληση
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες 28/03/2016 1 2016 01/04/2016 Audio Video File
Προηγούμενη Σελίδα345678