Προκηρύξεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Περιγραφή Αριθμός Ηµεροµηνία Διεξαγωγής
11/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 3374 16/04/2018
30/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 3104 05/04/2018
28/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού έτους 2018. 2964 16/04/2018
20/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια φυτοφαρμάκων, τρωκτικοκτόνων, εντομοκτόνων και φυτοχώματος. 2623 26/03/2018
20/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια νερού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θήρας. 2983 02/04/2018
16/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια&τοποθέτηση γυψοσανίδων, παρελκόμενων υλικών _ εσωτερικών πορτών ΕΕΕΕΚ ΘΗΡΑΣ 2563 20/03/2018
27/02/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τον εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών έτους 2018. 1815 07/03/2018
27/02/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση εθίμου στην Τ.Κ. Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας. 1741 07/03/2018
26/02/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια γλυκών, αναψυκτικών και παρελκόμενων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας. 1742 09/03/2018
22/02/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Συνοπτικός διαγωνισμός παρεχόμενων κτηνιατριακών υπηρεσιών για το έτος 2018. 1600 08/03/2018
Προηγούμενη Σελίδα567891011121314Επόμενη Σελίδα