Προκηρύξεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Περιγραφή Αριθμός Ηµεροµηνία Διεξαγωγής
10/05/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 4467 17/05/2018
09/05/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 4350 15/05/2018
30/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 4068 09/05/2018
27/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 3959 10/05/2018
19/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, συστημάτων στάθμευσης&χρωμάτων διαγράμμισης. 3640 04/05/2018
19/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ. 3638 03/05/2018
19/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Συντήρησης επίπλων γραφείου υπηρεσιών Δήμου Θήρας & Γυμνασίου Θήρας 3554 23/04/2018
11/04/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ 3374 16/04/2018
30/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 3104 05/04/2018
28/03/2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών Προμήθεια οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού έτους 2018. 2964 16/04/2018
Προηγούμενη Σελίδα234567891011Επόμενη Σελίδα