Προκηρύξεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες προκηρύξεις ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Περιγραφή Αριθμός Ηµεροµηνία Διεξαγωγής
29/05/2018 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 14 29/05/2018
07/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 93 27/09/2017
05/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 91 07/09/2017
01/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΙΑΣ 120 04/09/2017
01/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 121 04/09/2017
01/09/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 126 08/09/2017
29/08/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 121 04/09/2017
29/08/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ 0 04/09/2017
18/08/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 117 28/08/2017
08/08/2017 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΗΡΩΝ - ΘΗΡΑΣ 111 01/09/2017
12Επόμενη Σελίδα