Δελτία Τύπου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλα τα ανηρτημένα Δελτία Τύπου με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις εκδηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε απότα ανηρτημένα Δελτία Τύπου, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
24/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΘ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ
20/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ
17/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
17/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ
13/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
11/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
10/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΟΙΑΣ
06/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΟΙΑΣ
04/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
04/07/2018 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ
Προηγούμενη Σελίδα12345678910Επόμενη Σελίδα