Δελτία Τύπου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλα τα ανηρτημένα Δελτία Τύπου με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις εκδηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε απότα ανηρτημένα Δελτία Τύπου, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
12/11/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμος Θήρας εξελίσσει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών
04/11/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Άλμα της Σαντορίνης στην ψηφιακή εποχή
19/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19 ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΟ
09/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Η Σαντορίνη πορεύεται με σχέδιο και όραμα για το μέλλον
26/05/2021 Δήμος Θήρας Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar)
13/04/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Κατάθεση αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2021
07/04/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2019-2023
28/01/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου "Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Θήρας για το 2021"
27/01/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Σαντορίνη στην ψηφιακή εποχή»
18/01/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Κατάθεση αιτήσεων για μίσθωση αιγιαλού για τα έτη 2021-2022
12345678910Επόμενη Σελίδα