Αποφάσεις Δημάρχου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες αποφάσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις αποφάσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες αποφάσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ημερομηνία Έκδοσης Υπηρεσία Θέμα Αριθμός Προτοκόλου Εισήγηση Α.Δ.Α.
13/02/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την προώθηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Οίας 69 File
14/09/2014 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (260/2014) 797 File 7Ψ7ΓΩΡΝ-Ω3Μ
Προηγούμενη Σελίδα12