Ανακοινώσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες ανακοινώσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις ανακοινώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες ανακοινώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
27/06/2022 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 2η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θήρας
05/04/2022 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Διημερίδα ενημέρωσης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας με τίτλο: "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΤΕΣ"
16/03/2022 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
08/03/2022 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Αιτήσεις μίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022
03/03/2022 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Θήρας
08/12/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
06/09/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
23/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής
22/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ενημέρωση πολιτών για τον κατ' οίκον εμβολιασμό
09/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΘΗΡΑΣ
12345Επόμενη Σελίδα