Ανακοινώσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες ανακοινώσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις ανακοινώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες ανακοινώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
08/12/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»
06/09/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
23/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής
22/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ενημέρωση πολιτών για τον κατ' οίκον εμβολιασμό
09/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΘΗΡΑΣ
02/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
02/07/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
17/06/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
08/03/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
01/03/2021 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου «Δωρεάν rapid test από τον Δήμο Θήρας»
12345Επόμενη Σελίδα