Ανακοινώσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες ανακοινώσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις ανακοινώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες ανακοινώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
27/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΔΤ: Ενημέρωση επί προληπτικών μέτρων προστασίας από κατολισθητικά φαινόμενα
23/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις Συγχαρητήρια στους Μαχητές Σαντορίνης
23/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
23/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις Θετικές δικαστικές εξελίξεις για το Sea Diamond
22/05/2024 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Διευθυντή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
21/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις Summer Class Δήμου Θήρας
20/05/2024 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Προσ. Καθαριότητας Σχολικών Κτηρίων
20/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις Αποτελέσματα της 67ης αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης
20/05/2024 Δήμος Θήρας Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ – ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 2024
18/05/2024 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων ΥΕ Προσ. Καθαριότητας Σχολικών Κτηρίων
12345678910Επόμενη Σελίδα