Αναζήτηση με τομείς ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

Αναζητήστε με βάση τον τομέα ενδιαφέροντος του περιεχομένου

Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
21/10/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
11/10/2016 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
11/10/2016 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
11/10/2016 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
05/10/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ
05/10/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2016)
04/10/2016 Νομικά Πρόσωπα Σχολικές Επιτροπές ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
03/10/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
26/09/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (2016)
20/09/2016 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ SANTORINI EXPERIENCE 2016
Προηγούμενη Σελίδα3456789101112Επόμενη Σελίδα