Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες δηλώσεις με βάση την Περίοδο ναφοράς τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Αιρετός) η λίστα ανακατανέμει τις δηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες δηλώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Περίοδος Αιρέτος Έγγραφο
2012 Αργυρός Ιωάννης File
2012 Ζώρζος Ανδρέας File
2012 Βαρβαρήγος Γεώργιος File
2012 Σιγάλας Νικόλαος File
2012 Ζώρζος Νικόλαος File
Προηγούμενη Σελίδα12