Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες δηλώσεις με βάση την Περίοδο ναφοράς τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Αιρετός) η λίστα ανακατανέμει τις δηλώσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες δηλώσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Περίοδος Αιρέτος Έγγραφο
2012 Βαρβαρήγος Γεώργιος File
2012 Σιγάλας Νικόλαος File
2012 Ζώρζος Νικόλαος File
2012 Καφούρος Μάρκος File
2012 Αργυρός Ιωάννης File
Προηγούμενη Σελίδα12