Τοπική Κοινότητα Πύργου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
  2. ΦΥΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ανδρέα
  3. ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παρασκευά

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Δαρζέντας Γεώργιος | Τηλέφωνο 22860 31226 | e-mail pirgos@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 31226