Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
  2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
  3. ΡΟΥΣΣΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Σαλίβερος Παρασκευάς | e-mail exogonia@1353.syzefxis.gov.gr