Κοινότητα Έξω Γωνιάς | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: exogonia@thira.gov.gr 

Όνομα Θεολόγου Άννα (Γραμαμτέας) | Τηλέφωνο 22863 60124 |e-mail anna.theologou@thira.gov.gr