Κοινότητα Βόθωνα | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: vothonas@thira.gov.gr 

Όνομα Κορωνιού Μαρία (Γραμματέας) | Τηλέφωνο 22860 31606, 22863 60185 | e-mail maria.koroniou@thira.gov.gr 

Fax 22860 31606