Γραφείο Προϊσταμένου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προϊσταμένου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: ty@thira.gov.gr

Όνομα Ποιμενίδης Δημήτρης | Τηλέφωνο 22863 60164