Γραφείο Μελετών Έργων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μελετών Έργων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Νταβαρίνος Κωνσταντίνος | Τηλέφωνο 22863 60166 | e-mail kostas.davarinos@thira.gov.gr

Όνομα Ανάγνου Αγνή | Τηλέφωνο 22863 60160 | e-mail agni.anagnou@thira.gov.gr

Όνομα Δανέζη Σοφία | Τηλέφωνο 22863 60163 | e-mail sofia.danezi@thira.gov.gr

Όνομα Κακαβάς Βάιος | Τηλέφωνο 22863 60168 | e-mail vaios.kakavas@thira.gov.gr