Γραφείο Προϊσταμένου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Πολεοδομικών Εφαρμογών - Γραφείο Προϊσταμένου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: domisi@thira.gov.gr

Όνομα Παπαδόπουλος Ελευθέριος | Τηλέφωνο 22860 22684