Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΙΤΗΣΗ (έντυπο) * ή e-ΑΙΤΗΣΗ (e-ΠΟΛΙΤΗΣ) **


* Για μη Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: έντυπη Αίτηση προς αποθήκευση, εκτύπωση και συμπλήρωση. Το συμπληρωμένο και υπογεγρεμμένο έντυπο πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο Γραφείο.
** Για Πιστοποιημένους Χρήστες του κόμβου: υποβολή πλήρως ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος e-Πολίτης. Για τη διαδικασία πιστοποίησης Χρήστη στον κόμβο, πατήστε εδώ.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: perivallon@thira.gov.gr 

Όνομα Κορωνιού Μαρία | Τηλέφωνο 22863 60185 | e-mail maria.koroniou@thira.gov.gr

Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail evaggelia.kon@thira.gov.gr 

Fax 22860 25847