Γραφείο Περιβάλλοντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τα αιτήματα του δημότη σχετικά με τους αδέσποτους σκύλους  αφορούν κυρίως σε:

 1. Στειρώσεις
 2. Περίθαλψη – φροντίδα
 3. Υιοθεσία
 4. Έλεγχος και πιθανή απομάκρυνση επιθετικών ζώων
 5. Θέματα προστασίας των ζώων
 6. Γενικές πληροφορίες για διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων

Ο δημότης μπορεί να καταθέσει ένα αίτημα με τους εξής τρόπους:

 1. Τηλεφωνικά στην υπηρεσία
 2. Τηλεφωνικά στην Γραμμή του Δημότη «1595»
 3. Μέσω e-mail στην υπηρεσία
 4. Ταχυδρομικά στην υπηρεσία
 5. Μέσω ΟΑΚΠ (Οργανισμός Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων)

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον δημότη και ενημέρωση αυτού έως ότου το ζώο επανατοποθετηθεί – μετά από φροντίδα και στείρωση – ή υιοθετηθεί.

Σε περίπτωση που ο δημότης δαγκωθεί από αδέσποτο σκύλο,  θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα γραπτή αναφορά του συμβάντος συνοδευόμενη από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία   (βεβαίωση δημόσιου Νοσοκομείου, ιατρική βεβαίωση, κλπ.).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΥΡΘΈΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Για την χορήγηση  των Πιστοποιητικών Καταστροφής εγκαταλελειμμένων οχημάτων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 3. Εξουσιοδότηση εφόσον δεν μπορεί να παραλάβει ο ιδιοκτήτης το Πιστοποιητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση με τα πλήρη στοιχεία  του οχήματος έτσι ώστε να αναζητηθεί μέσω του αρχείου μας εάν αποσύραμε το συγκεκριμένο όχημα.

Η αίτηση κατατίθεται:

 1. στο πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Μεγάρου της οδού Λιοσίων (αρ. 22),
 2. στο πρωτόκολλο ή στο fax της Δ/νσης Καθαριότητας της Ιερά Οδού 151 και
 3. ταχυδρομικώς.

Η απάντηση της αίτησης αποστέλλεται ταχυδρομικά.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η Διεύθυνση δέχεται αιτήματα πολιτών και καταγγελίες μέσω: 

 1. Της δημοτικής ιστοσελίδας www.thira.gov.gr
 2. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Περιβάλλοντος perivallon@thira.gov.gr .
 3. ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) .
 4. Πρωτοκόλλου του Δήμου.
 5. Τηλεφωνικών κλήσεων από τους δημότες κατευθείαν στη Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος.

Τα συχνότερα αιτήματα και καταγγελίες που καταγράφονται από αιτήσεις δημοτών αφορούν κυρίως στη  συντήρηση πρασίνου, φυτεύσεις και κλαδεύσεις δένδρων και θάμνων, πτώσεις δένδρων, διαρροές ή ζημιές σε υδρόμετρα κτιρίων  (προσκομίζοντας ανάλογα στοιχεία αν επιθυμούν).

Απαντήσεις στα αιτήματα των δημοτών γίνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Δαρζέντας Κωνσταντίνος | Τηλέφωνο 22860 25847 | e-mail perivallon@thira.gov.gr

Fax 22860 25847