Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θήρας

 • Μεριμνά για:
  • την καταβολή επιδομάτων σε: τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς, και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση βαριά ανάπηρους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία, επιδόματος κίνησης, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, εξόφληση τίτλων πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  • τη συνέχιση επιδομάτων. Για συνέχιση επιδόματος παρακαλείστε να προσέρχεστε στο Γραφείο Πρόνοιας τρεις (3) μήνες πριν την  αναγραφόμενη λήξη χορήγησης του, προκειμένου να προχωρείτε σε αίτηση συνέχισής του.
  • τη διακοπή επιδόματος λόγω μετοίκησης
  • τη διακοπή επιδόματος λόγω θανάτου
 • Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
 • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής
 • Είναι υπεύθυνο για:
  • την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή μονάδων φύλαξης βρεφών και νηπίων από φορείς ιδιωτικού δικαίου (Μ.Φ.Π.Α.Δ.)
  • τον έλεγχο λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Χαιρέτη Αγγελική | Τηλέφωνο 22860 21748 e-mail pronoia@thira.gov.gr

Fax 22860 21748