Γραφείο Λογιστηρίου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Βεβαίωση μη Οφειλής στο Δήμο Θήρας

Απαιτείται σχετική Αίτηση, για την οποία συμπληρώνεται ο σκοπός χρήσης.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Ασλανίδου Περσεφόνη | Τηλέφωνο 22863 60130 | e-mail persefoni.aslanidou@thira.gov.gr

Fax 22860 28307