Γραφείο Ενταλμάτων & Δαπανών | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Καβαλλάρης Ιωάννης | Τηλέφωνο 22863 60104 | e-mail johnkavallaris@yahoo.gr

Όνομα Σωτηροπούλου Ελένη | Τηλέφωνο 22863 60155 | e-mail eleni.sotiropoulou@thira.gov.gr

Fax 22863 60157