Γραφείο Διευθυντή | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Φύτρου Ζωή | Τηλέφωνο 22863 60153 | e-mail zoi.fytrou@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 22814