Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: mhx@thira.gov.gr

Όνομα Καρβούνης Αντώνης | Τηλέφωνο 22863 60103 | e-mail antonis.karvounis@thira.gov.gr 

Fax 22860 28095