Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Καρβούνης Αντώνης | Τηλέφωνο 22863 60103 | e-mail mhx@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22863 60157