Γραφείο Πρωτοκόλλου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: prot@thira.gov.gr 

Όνομα Πρέκα Παντελέα | Τηλέφωνο 22863 60131 | e-mail padelea.preka@thira.gov.gr

Όνομα Δασκαλάκη Άννα | Τηλέφωνο 22863 60151 | e-mail anna.daskalaki@thira.gov.gr 

Fax 22860 22814