Γραφείο Υπηρεσιών ΚΕΠ (Οία) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Γεωργαντοπούλου Αγγελική | Τηλέφωνο 22863 60600

Όνομα Ρούσσοας Βιδιανός | Τηλέφωνο 22863 60600

Fax 22860 27161

e-mail k.oias@kep.gov.gr