Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: prosopiko@thira.gov.gr

Όνομα Φύτρου Ζαμπέλα | Τηλέφωνο 22863 60165, 60191 | e-mail zabela.fitrou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22814