Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Καρρά Γεωργία | Τηλέφωνο 22863 60117 | e-mail airetoi@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 22798