Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: dsthiras@thira.gov.gr 

Όνομα Πελεκάνου Μαρία | Τηλέφωνο 22860 34273 | e-mail maria.pelekanou@1353.syzefxis.gov.gr

Όνομα Πελέκη Μαριάννα | Τηλέφωνο 22860 34273 | e-mail marianna.peleki@1353.syzefxis.gov.gr

Fax 22860 34279