Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: press@thira.gov.gr 

Όνομα Βλάχου Σπυριδούλα | Τηλέφωνο 22863 60183, 101, 110 | e-mail spira.vlaxou@thira.gov.gr 

Fax 22860 22118