Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: da@thira.gov.gr 

Όνομα Κέλμαερ Σπυρίδων | Τηλέφωνο 22860 22484 | e-mail spiros.kelmaer@thira.gov.gr

Όνομα Καλογεράκης Εμμανουήλ | Τηλέφωνο 22860 22484 | e-mail manolis.kalogerakis@thira.gov.gr

Fax 22860 22484