Προϋπολογισμοί | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλοι οι ανηρτημένοι προϋπολογισμοί με βάση την περίοδο αναφοράς τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατοι.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τους προϋπολογισμούς θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιουδήποτε από τους ανηρτημένους προϋπολογισμούς, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Περίοδος Φορέας Υπηρεσία Έγγραφο
2018 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2013 Εσόδων Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2013 Δαπανών Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2013 Ανακεφαλαίωση Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2012 Εσόδων Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2012 Δαπανών Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2012 Ανακεφαλαίωση Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2011 Εσόδων Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File
2011 Δαπανών Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης File