Αποφάσεις Δημάρχου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες αποφάσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις αποφάσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες αποφάσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ημερομηνία Έκδοσης Υπηρεσία Θέμα Αριθμός Προτοκόλου Εισήγηση Α.Δ.Α.
04/05/2018 Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 07- 18/05/2018 292 File
22/02/2018 Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 90 File
22/02/2018 Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΆΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΡΜΕΝΗ 84 File
12/02/2018 Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 3 ΜΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ 70 File
07/02/2018 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Θήρας για την καταγραφή των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 55 File
12/04/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Θήρας 2017-2019 157 File 7ΙΙΠΩΡΝ-ΨΨ8
14/03/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Λειτουργία του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Δήμου Θήρας από 20/3/2017 έως 24/3/2017 File
13/03/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Απαγόρευση Διέλευσης και Προσέγγισης Λουόμενων και Περιπατητών στην Κόκκινη Παραλία 112 File 7ΦΑΜΩΡΝ-ΣΕ1
07/03/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής και Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θήρας 115 File ΩΩ56ΩΡΝ-ΩΗ4
01/03/2017 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Ορισμός Αντιδημάρχων Θήρας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 2017-2019 96 File 7Μ7ΥΩΡΝ-ΠΥ8
12Επόμενη Σελίδα