Απολογισμοί | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλοι οι ανηρτημένοι απολογισμοί με βάση την περίοδο αναφοράς τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατοι.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τους απολογισμούς θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιουδήποτε από τους ανηρτημένους απολογισμούς, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Περίοδος Φορέας Υπηρεσία Έγγραφο
2013 Γ Τρίμηνο Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου File