ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2020 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
14/12/2020
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΘΕΜΑ 1-Α File
2 ΘΕΜΑ 1-Β File
3 ΘΕΜΑ 1-Γ File
4 ΘΕΜΑ 1-Δ File
5 ΘΕΜΑ 1- Εα File
6 ΘΕΜΑ 1-Εβ File
7 ΘΕΜΑ 1-Ζ File
8 ΘΕΜΑ 1-Η File
9 ΘΕΜΑ 1-Θ File
10 ΘΕΜΑ 1-Ι File