ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2020 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
08/12/2020
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΘΕΜΑ 1 File
2 ΘΕΜΑ 2 File
3 ΘΕΜΑ 3 File
4 ΘΕΜΑ 4 File