Πρόσκληση 39/2020 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/12/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
22/12/2020
Πρόσκληση