Πρόσκληση 35/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/11/2020
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
09/11/2020
Πρόσκληση 35/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
0 Πρόσκληση 35/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας