ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
02/11/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
02/11/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
08/11/2018 - 14:00
Αριθμός
10801
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/11/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια εργαλείων ξυλουργικής με σκοπό την επισκευή των ήδη υπαρχουσών στεγάστρων για την προστασία των ιπποειδών στο Γιαλό στα Φηρά αλλά και γενικά για τη διενέργεια συντηρήσεων κουφωμάτων των κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε άλλης ξύλινης κατασκευής  του Δήμου Θήρας.