ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/07/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Αντώνης Καρβούνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
14/07/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
24/07/2017 - 14:00
Αριθμός
446
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
24/07/2017 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση